shopex三机部署

联系方式 i@jinjiajin.net

产品构架及部署方案文档      (适用于ecstore,bbc等产品) 推荐使用阿里云服务器(或自有服务器)                    服务器数量:3台     1    前言 设计思路 采用“资源最大利用化”的思路,使单台服务器承担多种角色(如:...

发布 0 条评论